ประกาศผลการคัดเลือก (เข้ารอบ 10 ทีม)
การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ให้ผู้ผ่านเข้ารอบ ยืนยันสิทธิ์ พร้อมแนบไฟล์ผลงานส่งมาที่ ncpd11th@gmail.com
โดยตั้งชื่อ หัวข้ออีเมล์  NPCD11thยืนยันสิทธิ์”

ตามรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อทีม
2.ชื่อสมาชิก
3.ประเภทผลงานที่ส่งประกวด
4.เบอร์โทร
5.อีเมล์
6.หน่วงงาน
7.หมายเลขบัญชีธนาคาร

ให้ยืนยันสิทธิ์ภายวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562

ผู้ผ่านการคัดเลือก
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านเทคโนโลยีขั้นสูง

ชื่อทีม ชื่อผลงาน
Comsci@pnru แอปพลิเคชันภาษามือสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
RS-Multimedia สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับคนหูหนวก
Double.B เครื่องยกและชั่งน้ำหนักผู้ป่วยติดเตียง
SciTechno+ Intelligent Prosthesis Arm
Smart Label’s Reader Device อุปกรณ์อ่านฉลากอัจฉริยะ

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อทีม ชื่อผลงาน
หนามแท่ง Modern Walk อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินด้วยระบบ Safety Balance
AT 2019 ปุ่มดัน ปั่นไว
AT บานไม่รู้โรย เครื่องช่วยรับประทานอาหารแบบก้านโยก สำหรับคนพิการภาวะสมองพิการที่มีการเคลื่อนไหวแบบเปะปะ (Athetoid Cerebral Palsy)
D-by Gib FURNITURE DESIGN FOR STUDENT DORMITORY ROOMS BASED ON UNIVERSAL DESIGN PRINCIPLES: A CASE STUDY OF NARESUAN UNIVERSITY DORMITORY
คู่หูดูโอ้ช่วยลดไหล่ติด รอกและล้อ2in1บริหารข้อไหล่